HGK članarina u 2022. godini

Pregled novog Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 144/21.)

  • Sva trgovačka društva ostaju članicama HGK
  • Definiraju se tri skupine društava.

Skupina I. – koja ne prelaze dva od tri slijedeća kriterija: ukupna aktiva 7.500.000, 00 kn, ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i broj zaposlenih 50.

Skupina II. – prelaze dva od tri kriterija za I. skupinu, ali ne prelaze dva od tri sljedeća kriterija: ukupna aktiva 30.000.000, 00 kn ukupni prihodi 60.000.000,00 kn i broj zaposlenih 250.

Skupina III. – prelaze dva od tri slijedeća kriterija: ukupna aktiva 30.000.000, 00 kn ukupni prihodi 60.000.000,00 kn i broj zaposlenih 250.

  • Samo društva iz skupine II i III imaju obvezu plaćanja HGK članarine i to društva iz skupine II u iznosu od 1.083,00 kn, a društva iz skupine III. 3.973,00 kn mjesečno
  • Društva iz skupine I. mogu odabrati da plaćaju dobrovoljnu članarinu ako žele koristiti sve posebne usluge i proizvode HGK bez plaćanja te o tome moraju obavijestiti HGK
  • Dobrovoljna članarina za društva iz skupine I. iznosila bi 150,00 mjesečno ukoliko su u 2020  godini iskazali prihode manje od 7.500.000,00 kn, a ukoliko su prihodi bili viši od 7.500.000,00 kn dobrovoljna članarina bi iznosila 300,00 kn mjesečno
  • Ne postoji obveza predaje zahtjeva za oslobođenjem plaćanja
  • Članarina dospijeva na naplatu do kraja mjeseca za tekući mjesec, a uplaćuje se na iban HGK: HR8510010051700052620
  • Društva koja su pokrenula stečajni postupak slobođena su plaćanja članarine ako dostave Odluku o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i  zahtjeva za oslobađanjem plaćanje članarine, potpisano od strane stečajnog upravitelja.
  • Društva koja su pokrenula postupak likvidacije oslobođena su plaćanja članarine po dostavi Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar i zahtjeva za oslobađanjem plaćanje članarine, potpisano od strane likvidatora društva.
https://www.hgk.hr/skupstina-podrzala-daljnju-transformaciju-hgk-u-fokusu-stvaranje-snaznog-i-otpornog-gospodarstva-najava