Povećanje neoporezivih primitaka od 01.10.2022 godine

Izmjenom pravilnika o radu povećani su neoporezivi primitci koje poslodavac može isplatiti radniku i to:

  • Prigodne nagrade – 5.000,00 kn godišnje
  • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu – 10.000,00 kn godišnje
  • Dar djetetu do 15 godina života – 1.000,00 kn godišnje
  • Dar u naravi radniku – 1.000,00 kn godišnje
  • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika – 7.500,00 kn godišnje
  • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 kn godišnje

Razliku do novih propisanih iznosa mogu isplatiti i poslodavci koji su već u tijeku godine isplatili dio ili cjelokupne naknade. Isplata je moguća za sve zaposlenike bez obzira od kad su u radnom odnosu kod poslodavca pod uvjetom da im drugi poslodavac nije isplatio iste, o čemu u slučaju rada kod dva poslodavca ili prelasku kod novog poslodavca su dužni dostaviti potvrdu o isplati.

Također je povišena naknada za troškove upotrebe privatnog automobila u službene stvrhe (za loko vožnju za službena putovanja) pa od 01.10.2022 godine iznosi 3,00 kn po prijeđenom kilometru.